ADUNAREA GENERALĂ ȘI ÎNTÂLNIREA DE LUCRU A MEMBRILOR ASOCIAŢIEI CLUSTER ECO-INOVATIV PENTRU UN MEDIU SUSTENABIL- CLEMS, ROMÂNIA, COLIBIȚA, 29÷31.03.2019

PROGRAM

Vineri, 29 martie:

16.00 -18.00: Primirea invitaților

18.00: Întalnire de lucru, discuții între membrii clusterului

Cina, program de seară.

Sâmbătă, 30 martie:

09.30-10.30: Primirea invitaților

10.30-12.30: Adunarea Generală a membrilor Asociaţiei CLUSTER ECOINOVATIV PENTRU UN MEDIU SUSTENABIL – CLEMS

Ordinea de zi:

  1. Prezentarea Raportului Consiliului Director pe anul 2018;
  2. Prezentarea Raportului Cenzorului pe anul 2018;
  3. Aprobarea situaţiilor financiare pe anul 2018;
  4. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019;
  5. Aprobarea planului de acţiune CLEMS pe anul 2019;

13.00-14.30: Prânz

14.30-17.30: Întâlniri pe grupuri de lucru

Prezentări:

  • “Implementarea conceptului de economie circulară în managementul integrat al resurselor de apă”, prof. emerit dr. ing. Tiberiu RUSU (UTCN);
  • “Valorificarea nămolurilor din stațiile de epurare”, CS I dr. ing. Cecilia ROMAN (ICIA Cluj-Napoca);
  • “Probleme și tendințe actuale în domeniul economiei circulare”, ing. Monica Mureșan, ing. Daniel Bălan (CCI BN);
  • “Probleme și provocări în domeniul managementului dezastrelor”, Col. Ing. Francisc Senzaconi (IGSU București), prof. dr. ing. Alexandru OZUNU (UBB).

Dezbateri, prezentări oferte de servicii ale firmelor (în limita timpului disponibil).

18.00-Cină, program de seară

Duminică, 31 martie:

12.00-14.00: Vizită cu masă tradiționala la stână