CE SERVICII FURNIZEAZĂ MEMBRILOR CLEMS?

 • Servicii de Office Project Management prin oferirea unei platforme pentru proiecte la scară largă sau medie, în cazul în care mai multe organizații ar putea fi implicate cu scopul de a oferi o abordare integrată în materie de gestionare a acestora
 • Facilitarea la nivel înalt privind achiziționarea internațională prin oferirea de consultanță cu privire la dezvoltarea şi comercializarea produselor
 • Facilitarea accesului la alte forme de capital
 • Consultanță în pregătirea cererilor de către UE și fondurile publice românești
 • Consultanță în eco-inovare
 • Consultanță privind legislaţia de mediu
 • Crearea de oportunităţi de colaborare cu furnizorii de servicii şi echipamente în domeniul mediului
 • Facilitarea accesului la infrastructură de cercetare în domeniul mediului-laboratoare, colective de specialiști etc.
 • Consultanţă în dezvoltare organizaţională
 • Consultanță în strategiile de dezvoltare și comercializare a produselor
 • Monitorizarea oportunităților privind licitațiile publice, pe baza interesului fiecărui membru, în România și statele UE.
 • Consultanță în vederea pregătirii depunerii ofertelor, pentru dezvoltarea consorțiilor, precum şi în litigii legate de licitațiile publice
 • Facilitarea internaţionalizării prin identificarea oportunităților de afaceri prin intermediul partenerilor CLEMS
 • Furnizarea unui canal de publicitate şi comercializare de produse şi servicii membrilor (pe bază de pre-aprobare individuală a fiecărui element)
 • Consultanţă pentru managementul evenimentelor

CUM FUNCȚIONEAZĂ CLUSTER-UL?

Principala funcționalitate a cluster-ului este aceea de a asigura facilitarea interacțiunii bazate pe interese între diferitele părti interesate de-a lungul lanțului valoric al sectorului eco-inovativ. Acest lucru se face în conformitate cu cadrul stabilit de Adunarea Generală a CLEMS, aceasta se traduce în oportunităti egale, un tratament echitabil și o abordare pozitivă. Mai concret, CLEMS facilitează formarea de grupuri de lucru pe baza obiectivelor strategice ale membrilor săi, prin care participanții interesați contribuie la realizarea unui portofoliu de proiecte și / sau activităti aplicate. Fac excepție cazurile în care proprietatea intelectuală și informațiile legate de afaceri sunt protejate prin acorduri de confidențialitate, semnate de către toate părtile înainte de implicare în inițiative. Grupurile de lucru sunt stabilite în mod liber de cel puțin 3 organizații membre ale CLEMS bazate pe un interes / proiect comun. Structura grupurilor de lucru se dizolvă sau transformă cu un nou obiectiv la propunerea membrilor CLEMS. Grupurile de lucru sunt calate pe:

 • Sisteme integrate de tratare şi epurare a apelor
 • Tehnologii performante de tratare și valorificare a nămolurilor
 • Gestiunea integrată a resurselor de materiale reciclabile şi a deşeurilor din perspectiva economiei circulare
 • Tehnologii de remediere ecologică a solurilor degradate/contaminate și decontaminare a siturilor poluate
 • Proiectarea și realizarea de eco-materiale cu proprietăți controlate pentru soluții de ameliorare a confortului urban exterior și interior
 • Dezvoltarea de energii alternative şi creşterea eficienţei energetice în mediul urban
 • Sisteme inteligente de monitorizare, analiză și evaluare a calității factorilor de mediu
 • Managementul dezastrelor
 • Alte domenii de interes pentru membrii cluster-ului

Procedeele generale de punere în aplicare sunt coordonate de conducerea executivă. În unele cazuri, participarea la proiect / activitate este conditionată de alocarea resurselor în fază de pregătire. Cu alte cuvinte, se acordă prioritate în baza angajamentului de resurse anterioare a oricăruia dintre membrii CLEMS. Ca regulă generală, toate activitătile sunt inițiate, conduse și susținute (cu resurse) de către organizațiile membre prin intermediul reprezentanților lor.

CE NU OFERĂ CLUSTER-UL?

CLEMS nu generează proiecte pentru persoane fizice sau juridice nemembre. CLEMS generează şi implementează proiecte pentru membrii săi (cea mai mare parte, în colaborare cu alți membri), prin mobilizarea rețelei din cadrul cluster-ului, a oportunităților de finanțare, vizibilităţii și încrederii de care se bucură, cunoștințelor împărtășite și a alianțelor strategice.

CLEMS nu execută o idee propusă de un membru sau un grup de lucru, dacă nu există un plan de acțiune clar, care identifică modul în care sunt mobilizate resurse (inclusiv bugetul) pentru a sprijini inițiativa. Echipa executivă nu dispune de resursele disponibile pentru toate ideile membrilor.

CLEMS nu acționează ca un agent de vânzări pentru membri, cu excepția situațiilor în care proiectul / produsul / serviciul este inițiat și finanțat de către unii membri.

DE CE NU ESTE ORGANIZAȚIA MEA CONTACTATĂ PENTRU A PRIMI PROIECTE?

CLEMS nu oferă, de obicei, proiecte, ci mai degrabă integrează proiecte la scară mai mare în cazul în care beneficiarii direcți ar putea fi organizații membre. Cu toate acestea, CLEMS ar trebui să fie în măsură să liciteze anumite proiecte pe plan intern, care necesită expertiză din partea membrilor cluster-ului. Organizația dvs. va beneficia de avantajele oferite de cluster, atâta timp cât obiectivele instituţiei dvs. corespund cu obiectivele CLEMS, prin resurse, în cazul în care participarea unei singure entități este fie neeligibilă sau resursele organizației nu sunt suficiente.

DE CE DOAR UNELE COMPANII SUNT IMPLICATE ÎN PROIECTE?

Nu toate proiectele pe care CLEMS le desfășoară sunt de interes pentru toți membrii. Participarea la sau beneficiile proiectului sunt determinate de:

 • Interesul și implicarea reprezentanților sau a altor resurse ale organizației
 • Alocarea resurselor precedente (pentru faza de pregătire a proiectelor, se acordă prioritate celor care au alocat astfel de resurse)
 • Concurența internă atunci când resursele potențiale ale proiectului sunt mai mici decât interesele manifestate (regulile sunt stabilite împreună de către potențialii participanți)