CLEMS

 

Prin eco-inovare spre dezvoltarea durabilă!

 

icon-1

POZIȚIA PE PIAȚA

Citeste

SPRIJIN PENTRU INDUSTRIE

Citeste

CERCETARE ȘI DEZVOLTARE

Citeste

icon-1

RESURSE COMUNE

Citeste

RESURSE UMANE

Citeste

PROIECTE INTERNAȚIONALE

Citeste

Misiune şi viziune

  Pană la sfârșitul anului 2020, CLEMS preconizează să devină unul dintre furnizorii cei mai credibili din Europa Centrală și de Est pentru servicii și produse eco-inovative, precum și a sistemelor de sprijin organizatoric, oferindu-le membrilor săi posibilitatea de a fi competitivi pe piețele naționale și internaționale.

Provocarea noastră este aceea de a derula servicii și activităti care vizează facilitarea, promovarea și susținerea creșterii competitivitătii membrilor cluster-ului, precum și a vizibilitătii acestora, prin dezvoltarea unui cadru de cooperare bazat pe promovarea eco-inovării și a dezvoltării tehnologice eco-eficiente, menit să creeze și să asigure un mediu ambiant sustenabil.Arii de interes

  • Sisteme integrate de tratare și epurare a apelor
  • Tehnologii performante de tratare și valorificare a nămolurilor
  • Gestiunea integrată a resurselor de materiale reciclabile și a deșeurilor din perspectiva economiei circulare
  • Tehnologii de remediere ecologică a solurilor degradate/contaminate și decontaminare a siturilor poluate

 
  • Proiectarea și realizarea de eco-materiale cu proprietăti controlate pentru soluții de ameliorare a confortului urban exterior și interior
  • Dezvoltarea de energii alternative și creșterea eficienței energetice în mediul urban
  • Sisteme inteligente de monitorizare, analiză și evaluare a calității factorilor de mediu
  • Managementul dezastrelor

Ultimele proiecte

 

“ Aș vrea să vă exprim mulțumirea sinceră pentru oportunitatea oferită prin intermediul evenimentului THE LAUNCHING COOPERATION CONFERENCE-ASEMWater de la Bistrița și pentru ospitalitatea de care ați dat dovadă. Aș dori să vă felicit pentru eforturile pe care le faceți și să-mi exprim cele mai alese considerații.”

Canming ZHANG,

Director - Office ASEM Secretariat - Center for Research and Development of Water Resources