DESPRE CLEMS

Cluster-ul ECO-INOVATIV PENTRU UN MEDIU SUSTENABIL este format din întreprinderi, universităţi, institute de cercetare, autorități publice și alte organizații catalizator.

Fondat în februarie 2016, CLEMS este orientat spre identificarea punctelor forte şi oportunităţilor sectorului, pentru a conecta diferiţii actori şi a realiza proiecte prin colaborare în domeniul cercetării –dezvoltarii- inovării, cu scopul declarat de a susţine creşterea competitivităţii cluster-ului, precum şi a fiecărui membru în parte, atât pe piaţa naţională, dar şi internaţională.

Pentru a îndeplini aceste obiective, CLEMS implică eco-inovarea în găsirea unor modalităţi de reducere a impactului asupra mediului al proceselor, produselor şi serviciilor organizaţiei şi societăţii în beneficiul organizațiilor membre și cu un impact asupra societății în ansamblu. Fie că este vorba de găsirea unui proces mai eficient din punct de vedere energetic, a unei modalităţi de a aborda problemele de mediu sau o înlocuire a unei metode de producţie cu poluare excesivă, domeniul de aplicare este unul cu spectru foarte larg.

Inițiativa CLEMS s-a născut ca un catalizator pentru creșterea competitivității sectorului eco-inovativ din România și pentru a răspunde provocărilor cu care organizațiile din acest sector se confruntă.

Misiune şi viziune

Până la sfârșitul anului 2020, CLEMS preconizează să devină unul dintre furnizorii cei mai credibili din Europa Centrală și de Est pentru servicii şi produse eco-inovative, precum și a sistemelor de sprijin organizatoric, oferindu-le membrilor săi posibilitatea de a fi competitivi pe piețele naționale și internaționale.

Provocarea noastră este aceea de a derula servicii şi activităţi care vizează facilitarea, promovarea şi susţinerea creşterii competitivităţii membrilor cluster-ului, precum şi a competitivităţii economice naţionale și internaționale, prin dezvoltarea unui cadru de cooperare bazat pe promovarea eco-inovării şi a dezvoltării tehnologice eco-eficiente, menit să creeze şi să asigure un mediu ambiant sustenabil.

Arii de interes

• Sisteme integrate de tratare şi epurare a apelor

• Tehnologii performante de tratare și valorificare a nămolurilor

• Gestiunea integrată a resurselor de materiale reciclabile şi a deşeurilor din perspectiva economiei circulare

• Tehnologii de remediere ecologică a solurilor degradate/contaminate și decontaminare a siturilor poluate

• Proiectarea și realizarea de eco-materiale cu proprietăți controlate pentru soluții de ameliorare a confortului urban exterior și interior

• Dezvoltarea de energii alternative şi creşterea eficienţei energetice în mediul urban

• Sisteme inteligente de monitorizare, analiză și evaluare a calității factorilor de mediu

• Alte domenii de interes pentru membrii cluster-ului