Echipa CLEMS

Consiliul director

conf. dr. ing. Nicoleta BRIȘAN

Președinte

Universitatea Babeș-Bolyai

conf. dr. ing. Călin SAFIRESCU

Vicepreședinte

Universitatea de Agricultură și Medicină Veterinară Cluj- Napoca

dr. chim. Marin ȘENILĂ

Membru

INCDO-INOE 2000 Filiala Institutul De Cercetări pentru Instrumentație Analitică Cluj – Napoca

dr. ing. Florin ILIESCU

Membru

SC FARAL CONSULT SRL

prof. dr. ing. Horațiu VERMEȘAN

Membru

Universitatea Tehnică Din Cluj – Napoca