OBIECTIVE

POZIȚIA PE PIAȚA

Consolidarea poziției pe piață și stimularea exporturilor prin internaționalizare și proiectarea de produse eco-inovatoare.

SPRIJIN PENTRU INDUSTRIE

Construirea unui lanț, de structuri integrate pe industrii verticale, care permite dezvoltarea de produse și servicii eco-inovative complexe, importante pentru asigurarea unui mediu sustenabil.

CERCETARE ȘI DEZVOLTARE

Facilitarea finanțării proiectelor de cercetare și dezvoltare pentru transfer tehnologic, prin investiții private sau parteneriate publice - private.

RESURSE COMUNE

Dezvoltarea de instrumente care pot sprijini procese eficiente pentru partajarea resurselor între membrii cluster-ului, în conformitate cu mandatul oferit de aceștia.

RESURSE UMANE

Creșterea numărului de resurse umane înalt calificate prin consolidarea colaborării cu instituțiile de învățământ și stakeholderi pentru creşterea rentabilității activității de formare.

PROIECTE INTERNAȚIONALE

Creșterea gradului de implicare a organizaţiilor membre CLEMS în proiecte internaționale prin extinderea rețelei de parteneri.