Tehnologii de remediere ecologică a solurilor degradate/contaminate și decontaminare a siturilor poluate