VREAU SA DEVIN MEMBRU

Calitatea de membru al CLEMS se poate obține de orice persoană juridică română, prin liber consimțământ, în următoarele condiții:

  •  are dobândită personalitatea juridică în conformitate cu legislaţia în vigoare;
  •  se obligă să respecte Actul Constitutiv și Statutul cluster-ului, precum și normele legale care reglementează activitatea acestuia;
  • adresează Consiliului Director al cluster-ului o solicitare scrisă în care îşi exprimă dorinţa de a deveni membru al Asociaţiei; solicitarea este însoţită de cazierul fiscal şi judiciar la zi;
  • achită taxa de înscriere.

Date financiare:

Cluster Ecoinovativ pentru un Mediu Sustenabil (CLEMS)

Str.Parcului,Nr.7,Loc.Bistrita,Judet. Bistrita-Nasaud

Cod fiscal: 35980446Cont IBAN: RO07BTRLRONCRT0339287101

Banca Transilvania, Filiala Bistrita,

Preşedinte: Dr.ing.Grigore VLAD

Consiliul Director al CLEMS analizează solicitările de adeziune, pentru care poate emite sau nu un aviz favorabil. În baza avizului favorabil, calitatea de membru se acordă de către Adunarea Generală prin votul a minim 2/3 dintre membrii activi ai CLEMS.

Pentru întrebări legate de modul cum puteţi deveni un membru CLEMS şi despre beneficiile aderării la cluster vă aşteptăm să ne contactaţi la office@clems.ro sau la +4 0722 437 999 /+4 0742 516 554

Formular de adeziune : download