Sisteme inteligente de monitorizare, analiză și evaluare a atmosferei și a calității aerului din mediul ambiant și climatul interior