Echipa CLEMS

Consiliul director

Dr.ing.Grigore VLAD

Președinte

S.C. ICPE Bistrita S.A.

Conf.dr.ing.Viorel DAN

Vicepreședinte

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Dr.ing.Mircea CHINTOANU

Membru

INCDO-INOE 2000 Filiala Institutul de Cercetări pentru Instrumentaţie Analitică Cluj-Napoca

Dr.ing.Henriette SZILAGYI

Membru

Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi. Dezvoltare Teritorială Durabilă URBAN-INCERC

Prof.dr.ing.Alexandru OZUNU

Membru

Societatea Naţională de Ştiinţa şi Ingineria Mediului

Echipa executivă

Elena Simina LAKATOS

Director executiv

simina.lakatos@clems.ro

+40 742 516 554

Daniela STANCIU

Manager proiecte

daniela.stanciu@clems.ro

+40 729 007 327

Alina Monica NES

Secretar

nes.alina@clems.ro

+40 740 290 708