EVENIMENT DESFĂȘURAT ÎN SĂPTĂMÂNA EUROPEANĂ DE REDUCERE A DEȘEURILOR


picture2

Cluster-ul Eco-inovativ pentru un Mediu Sustenabil – CLEMS, UTCN, Societatea Națională de Știința și Ingineria Mediului – SNSIM, Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj – APM Cluj, Centrul pentru Inițiere și Dezvoltare Organizațională – CIOS, în parteneriat cu Universitatea Babeş-Bolyai, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca, Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca şi Agenţia Română pentru Mediu, vor organiza pe parcursul a două zile, sub auspiciile “Săptămânii europene de reducere a deșeurilor”, o paletă largă de activităţi care vin să sprijine preocupările acestora.

Evenimentul va avea loc în perioada 23-24.11.2016, în intervalul orar 09:00-18:00, la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, B-dul. Muncii, Nr. 103-105, Sala M14, Cluj-Napoca

Obiectivele evenimentului sunt:

 • Promovarea educaţiei şi acţiunilor antreprenoriale în cadrul economiei circulare – tema din acest an se referă la buna gestiune a ambalajelor, iar acţiunea se încadrează în “Săptămâna europeană a reducerii deşeurilor”, eveniment desfăşurat anual şi monitorizat la nivelul instituţiilor europene. Pentru anul 2016, tema acţiunii este “Reduceţi deşeurile de ambalaje utilizând mai puţine ambalaje”;
 • Susţinerea unui comportament responsabil al tinerilor care vor să vină pe piaţă cu noi bunuri care au la bază principiile economiei circulare şi sprijinirea acestora în dezvoltarea competenţelor de iniţiere şi gestionarea afacerilor, printr-un management proactiv, prin intermediul interacţiunii cu principalii stakeholderi;
 • Mobilizarea, într-o platformă comună, atât a mediului academic, a reprezentanţilor autorităţilor administraţiei publice locale, a operatorilor economici, a cetăţenilor, cât şi a studenţilor care sunt implicaţi în procesul de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, pentru reducerea acestora, contribuind astfel la dezvoltarea durabilă.

Pentru ediția din acest an, UTCN-CPADDD, SNSIM, APM-Cluj, CLEMS şi CIOS şi-au propus să realizeze mai multe evenimente, conturându-se astfel următorul program de acțiuni:

 • A. Conferința “Antreprenoriat, mediul de afaceri și dezvoltare durabilă – AMDD 2016”, adresată preponderent doctoranzilor. În cadrul acestei acţiuni, prezentările speaker-ilor vor face o analiză din perspectiva domeniilor specifice economiei circulare, la nivelul politicilor publice, a cadrului de reglementare, a soluțiilor tehnice și a modalităților de finanțare.
 • B. Festivalul Studenţesc de Antreprenoriat Eco-responsabil, adresat studenţilor la nivel de licenţă, masterat şi doctorat. Acesta va cuprinde mai multe activități, printre care enumerăm: un concurs de planuri de afaceri eco-responsabile, având la bază substituirea, reducerea, refolosirea şi reciclarea deşeurilor; o masă rotundă pentru facilitarea interacţiunii dintre antreprenori şi studenţi cu focusare pe eco-inovare şi deșeuri; prezentări de bune practici antreprenoriale cu orientare spre eco-responsabilitate
 • C. Târgul antreprenorial al bunei gestiuni a ambalajelor, adresat întregii comunităţi. În cadrul acestei activităţi aspirăm să deschidem un drum al colaborării între reprezentanții autorităților administrației publice locale, operatorii economici, cetăţeni şi studenţii care sunt implicaţi în procesul de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje. Acesta oferă, pe de o parte, posibilitatea de expunere la standuri a bunurilor organizaţiilor participante, venind în întâmpinarea studenţilor şi nu numai, cu soluţii eco-inovative în problematica deşeurilor, şi pe de altă parte îşi propune să informeze studenţii la nivel de licenţă, masterat şi doctorat cu privire la importanţa reducerii, reutilizării, sortării şi reciclării deşeurilor.

Rezultate aşteptate:

 • Participanţi: 200 persoane
 • Planuri de afaceri: 20 idei de afaceri
 • Organizaţii participante: 30 companii; 4 universităţi; 3 ONG-uri
 • Mass-media: 5 instituţii de presă

Înscriere:

Pentru înscriere accesează linkul alaturat: https://goo.gl/Gm7tcL

 • Eveniment A – până în data de 15.11.2016, la adresa de e-mail prezentată mai jos.
 • Eveniment B – în cadrul unei platforme se vor înscrie cei care doresc să inițieze o acțiune antreprenorială în domeniul unei bune gestiuni a ambalajelor. Înregistrarea se va realiza linkul alaturat https://goo.gl/VTTo1u până la data de 15.11.2016. Concomitent cu această activitate, organizatorii vor solicita înscrierea ca mentori a celor care acționează în domeniul amintit. În perioada 16 – 17.11.2016, organizatorii evenimentului vor realiza o primă întâlnire între mentori și concurenți, în urma căreia se stabilesc echipele de lucru “mentor – concurent”, cu obiectivul de definitivare a “problemei antreprenoriale eco-responsabile”. În funcție de tematica acțiunilor, organizatorii vor desemna juriul competiției de desemnare a celei mai bune propuneri antreprenoriale, care va definitiva modul de evaluare al acestora.
 • Eveniment C – până în data de 15.11.2016, la adresa de e-mail prezentată mai jos

Program:

În ziua de 23.11.2016, concurenții vor participa la cele trei acțiuni ale evenimentului PLATFORMA ANTREPRENORIALĂ DE BUNĂ GESTIONARE A AMBALAJELOR ÎN ECONOMIA CIRCULARĂ, astfel: CONFERINȚA “AMDD – 2016”, BUNE PRACTICI ȘI SFATURI ECO-ANTREPRENORIALE și CONSULTANȚĂ INSTITUȚIONALĂ PENTRU ANTREPRENORI, care acţionează în domeniul bunei gestiuni a ambalajelor. În a doua zi, 24.11.2016, concurenții vor fi evaluați privind prezentarea propunerii antreprenoriale şi modul în care şi-au pus în practică competenţele de iniţiere şi gestionarea afacerilor cu orientare spre eco-responsabilitate.

Desemnarea câștigătorilor: Prima etapă va fi apreciată de membrii juriului cu o notă care apreciază cunoștințele în domeniul gestiunii ambalajelor. În a doua etapă, evaluarea se va realiza prin trei notări: de către membrii juriului, de către mentori și de către ceilalţi concurenți. Mentorii nu vor aprecia propunerea concurentului consiliat și concurentul nu-și va nota propria realizare. Nota finală va fi calculată ca medie aritmetică a celor patru notări făcute. În cadrul acestei acţiuni vor fi acordate 3 premii: premiul pentru cea mai eco-inovativă idee de afacere, premiul pentru cea mai bună idee de afacere eco-responsabilă şi premiul pentru cea mai bună idee de afacere din perspectivă reducerii deşeurilor.