Gestiunea integrată a resurselor de materiale reciclabile şi a deşeurilor din perspectiva economiei circulare